Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Odpustenie dlhu voči telefonickému operátorovi

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

V dobe modernej technológie sa asi už nikto nezaobíde bez mobilného telefónu, pretože je to jeden z najzákladnejších prvkov dnešnej komunikácie. Niet sa teda čo čudovať, že operátori sa snažia zarobiť na týchto každodenných potrebách ľudí, a to v čo najväčšom množstve. V čase vzostupu šírenia informácií po internete to však majú čoraz ťažšie a jediná sociálna skupina ľudí, ktorých môžu ľahko zmanipulovať sú dôchodcovia. Preto, keď sa vo dverách jednej z našich pobočiek objavila staršia pani s ustaraným výrazom v tvári a platobným rozkazom v ruke, neváhali sme jej okamžite pomôcť.

Jej problém vyplýval presne z uvedených skutočností. Podľa platobného rozkazu, proti ktorému sme jej poradili aby sa odvolala, mala zaplatiť telefonickému operátorovi 1.234,02 EUR. Navrhovateľ sa domáhal náhrady škody za mobilné telefóny, pričom vyčíslená škoda, predstavovala rozdiel medzi predajnou a akciovou cenou mobilného telefónu. Naša klientka vlastnila 13 kusov SIM kariet.

Ako sme už vyššie spomínali, klientke sme pomohli vypracovať odpor, v ktorom sme poukázali na spotrebiteľský charakter právneho vzťahu medzi ňou a navrhovateľom. Ďalej sme zdôraznili, že výška uplatňovaného nároku je nedôvodná a navrhovateľ nezohľadnil všetky úhrady vo výške 429,65€. Dalo sa očakávať, že navrhovateľ uvedenú čiastku odráta od požadovanej čiastky. V konaní si ďalej teda uplatňoval nárok na zaplatenie 1.026,34 €.

V ďalších krokoch tohto sporu, sme súdu preukázali, že odporkyňa spláca mesačne odporcovi, prostredníctvom Prvej oddlžovacej, sumu 30 EUR. Súd tiež zohľadnil ťažkú situáciu našej klientky. Okrem faktu, že jej umrel manžel, tak, ako penzistka poberá dôchodok 400 EUR mesačne, čo si úprimne povedzme je v dnešnej dobe ledva na vyžitie. Súd zároveň uznal za preukázané, že predpoklady na uplatnenie nároku na náhradu škody neboli zo strany navrhovateľa naplnené. Taktiež vyhlásil že odporkyne nevyplýva povinnosť vrátiť navrhovateľovi poskytnutú zľavu z kúpnej ceny mobilného telefónu v prípade, že odporkyňa poruší povinnosti ktorejkoľvek zmluvy, zo zmluvy ani zo žiadneho jej dodatku.

Nakoniec však treba zdôrazniť, že aj napriek úspechu našej klientky pred súdom, jej nebolo priznané právo na náhrady trov konania. Čo je však asi najdôležitejšie z tohto prípadu, tak fakt, že aj napriek nie ružovej situácie, v ktorej sa naša klientka ocitla, sme jej dokázali pomôcť a že vďaka nám sa na túto nepríjemnú udalosť, môže dívať len ako na životnú skúsenosť, ktorú zvládla preskočiť.

Zhrnutie

[table width =“100%“ style =““ responsive =“false“]
[table_head]
[th_column]Položka[/th_column]
[th_column]Pôvodné podmienky[/th_column]
[th_column]Vyjednané podmienky[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]Požadovaná suma[/row_column]
[row_column]1234,02 €[/row_column]
[row_column]0 €[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[/table_body]
[/table]

 

Rozhodnutie súdu na stiahnutie