Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Okresný súd v právnej veci na návrh našej klientky o zrušenie rozhodcovského rozsudku a o návrh na odklad jeho vykonateľnosti rozhodol v prospech našej klientky tým, že odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku, a to do právoplatného skončenia súdneho konania o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Naša klientka bola predmetným rozhodcovským rozsudkom zaviazaná zaplatiť poskytovateľovi úveru sumu vo výške 1 594,02 eur s príslušenstvom. Keďže bola v zlej finančnej situácií, jediným východiskovým riešením ako sa dostať z tejto situácie, bolo podanie žaloby na okresný súd, o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

Keďže zákon o rozhodcovskom konaní umožňuje odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, ktorý má preventívny charakter spočívajúci najmä v snahe predísť vzniku škôd, požiadala aj o odklad vykonateľnosti. Súd pri rozhodovaní bral do úvahy, že v jej prípade bol návrh na zrušenie rozhodcovského rozsudku podaný zo zákonných dôvodov a zároveň existuje reálna hrozba majetkovej ujmy naše klientky ako fyzickej osoby. Mohlo by tak nastať, ak by poskytovateľ úveru začal s výkonom exekúcie na podklade napadnutého rozhodcovského rozsudku. Súd preto považuje odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku za opodstatnený.

Rozhodnutie na stiahnutie