Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Jednému z našich klientov bol po tom ako sa dostal do omeškania so splácaním úveru ktorý mu bol poskytnutý, v septembri 2014 doručený rozhodcovský rozsudok na základe rozhodcovskej doložky, ktorá bola súčasťou úverovej zmluvy, ktorú náš klient uzatvoril. Rozhodcovskú doložku je však možné podľa Občianskeho zákonníka považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Náš klient sa preto domáhal na súde zrušenia predmetného rozhodcovského rozsudku a taktiež odkladu jeho vykonateľnosti, až dokým sa nerozhodne v celej veci. O odklad vykonateľnosti náš klient požiadal z dôvodu, že mu ako spotrebiteľovi hrozí ujma na jeho právach, keďže rozhodcovský rozsudok je vykonateľným exekučným titulom.

Súd pri rozhodovaní prihliadal najmä na účel, k akému má odklad vykonateľnosti slúžiť a uznal, že nášmu klientovi by mohol vykonateľný rozhodcovský rozsudok spôsobiť majetkovú ujmu. Súd taktiež dospel k právnemu názoru, že predmetný rozhodcovský rozsudok je potrebné preskúmať, a preto, kým sa nerozhodne vo veci samej, odložil vykonateľnosť tohto rozhodcovského rozsudku. 

Rozhodnutie na stiahnutie