Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Odložená vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Naša klientka sa návrhom v januári 2016 domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku a taktiež odkladu vykonateľnosti tohto rozhodcovského rozsudku. Návrh na odklad vykonateľnosti odôvodnila ako preventívne opatrenie, pretože v prípade nariadenia exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu ktorým je rozhodcovský rozsudok ako súčasť zmluvy o úvere ktorú uzatvorila,  jej ako spotrebiteľovi hrozí ujma na jej právach. Tiež poukázala na neplatnosť rozhodcovskej doložky ako neprijateľnej zmluvnej podmienky.

Súd celú vec preskúmal a vzhľadom na skutočnosti vyplývajúce z obsahu spisu návrh našej klientky považoval za dôvodný, preto odložil vykonateľnosť predmetného rozhodcovského rozsudku z decembra 2015.

Rozhodnutie na stiahnutie