Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Nejste schopni platit vysoké splátky?

Nachádzate každý mesiac v poštové schránke nové žiadosti o zaplatenie splátky, ktorá je príliš vysoká? Nebo ich chodí rovnou nieko?ko zaraz? Dosiahnite ich zníženie a zaistite, že Vám nejaké peniaze zostanú v pe?aženke. Pomôžeme Vám.

Nestrkajte hlavu do piesku a ?ešte problémy, dokud je ?as. Ignorovaním finan?ných ?ažkostí len odkladáte nevyhnutné a p?icházíte zbyte?n? o další peníze!

 

?o vám pri príliš vysokých splátkach hrozí?

 • Vy?erpanie rodinného rozpo?tu a rezerv
 • Neschopnos? spláca? a následné upadnutie do dlhovej pasce
 • Strata dôvery verite?ov, zásah exekútorov ?i vymáhate?ov a vleklé súdne spory.

Je Váš rodinný rozpo?et zdravý? Vyzkoušejte naši kalkula?ku zadlženie.
Tá zhodnotí, ako ste na tom s príjmami a výdajmi, ko?ko Vám ostáva pe?azí a ?i už nieste v dlhovej špirále.

Kalkula?ka zadlženia


Ako Vám môžeme pomôc??

Vše za?íná na nezávazné sch?zce, kde oddlžovací specialista posoudí Vaši situaci. Naši právníci detailne prehliadnu Vaše zmluvy, výšku Vašich dlhov a následne na základe Vašej životnej a finan?nej situácie navrhnú najvhodnejšie riešenie. Zpravidla to bývá bu? oddlužení formou správy závazk? ?i vyhlášením osobního bankrotu.

Oddlženie pomocou správy záväzkov znamená, že Vás za?neme zastupova? ako Váš zástupca – správca záväzkov. Jeho úkolem je starání se o všetky administratívne záležitosti, vyjednávání s Vašimi verite?mi a zajiš?uje Vám a Vášmu majetku právnu ochranu. Naším spolo?ným cie?om je dosta? Váš dlh na úrove? úplného oddlženia.

Pokia? chcete minimalizova? svoje straty, dohodnite si nezáväzné stretnutie s naším špecialistom. Bezplatne Vám všetko vysvetlí a ponúkne riešenie v podobe oddlžovacej stratégie.*

Chcem snížit splátky

* Do 24 hodín sa Vám ozve naša operátorka. Vyberie Vám kanceláriu Oddlžovacieho špecialistu najbližšie Vášmu bydlisku. Dohodnete si schôdzku zdarma, na ktorej vám urobíme analýzu a navrhneme vám najvýhodnejšiu variantu oddlženia.

FAQ

 • Je konsolidace výhodná?
  Pokia? máte viac pôži?iek a premýš?ate o konsolidácii, nenechajte sa zmias? marketingovými heslami. Ke? banka splatí všetky vaše doterajšie „nevýhodné“ úvery a dlhy, na ?om teda zarobí? Konsolidácia môže zmenši? výšku splátky, ale zvýši Vaše celkové zadlženie.
 • V jakých p?ípadech si nebrat poži?ku?

  • Nepoži?iavajte si na nepotrebné veci ako napríklad spotrebnú elektroniku, zna?kové oble?enie, dovolenku, drahé dar?eky (Vianoce), cigarety, alkohol, hazard apod.
  • Nevyrážajte klin klinom“ – ?iže neberte si pôži?ku, aby ste splatili existujúce dlhy. V?aka úrokom je to nemožné a len sa zadlžíte viac.