Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Naša klientka pani Anna a ušetrený rodinný rozpočet

v sekcii: Aktuality.

Žalobca v tomto prípade BENCONT Collection, a.s. sa žalobným návrhom domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému v tomto prípade pani Anne povinnosť zdržať sa použitia zmluvného ustanovenia o dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v zmluve o úvere „lepšia splátka“. Žalobca návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil tým, že na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej dňa 20. 12. 2018 medzi žalovaným a Poštovou bankou, a.s., sa žalovaný stal vlastníkom pohľadávky, ktorá vznikla porušením platobnej disciplíny žalobcu na základe Zmluvy o úvere. Žalovaný pristúpil k vykonávaniu zrážok zo mzdy listom označeným ako „predloženie dohody o zrážkach zo mzdy platiteľovi mzdy, výzva na vykonávanie zrážok zo mzdy“ Okresný súd Návrhu na zastavenie zrážok zo mzdy vyhovel a zakázal vykonávať zrážky zo mzdy, klientovi sme ušetrili v rodinnom rozpočte 130 eur.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.