Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Náš klient získal bezúročný úver bez poplatkov

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Právny predchodca navrhovateľa uzatvoril s našim klientom ako dlžníkom úverovú zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý spotrebiteľský úver vo výške 299 eur. Odporca, čiže náš klient sa zaviazal uhradiť tento úver v 72 pravidelných mesačných splátkach po 8,04 eur. Nakoľko bol náš klient v omeškaní s úhradou svojho záväzku, navrhovateľ ukončil úverovú zmluvu a v auguste 2014 vyzval odporcu k zaplateniu celého zostatku úveru.

Keďže náš klient nemal na zaplatenie celého zostatku financie, navrhovateľ sa návrhom doručeným Okresnému súdu v decembri 2014 domáhal zaplatenia sumy vo výške 417,86 eur. Keďže ide o „drobný spor“, čo znamená že predmet konania neprevyšuje sumu 1 000 eur, na prejednanie veci samej nebolo nariadené pojednávanie. Súd vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi zo spisu. Keďže predmetná zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti vyžadované zákonom, súd považoval poskytnutý úver za bezúročný a bez poplatkov. Preto je zrejmé, že návrh bol podaný dôvodne len v časti istiny vo výške 143,76 eur. V júni súd verejne vyhlásil rozsudok, ktorým určil, že náš klient je povinný zaplatiť navrhovateľovi sumu 143,76 eur v mesačných splátkach po 7,30 eur.

 

Zhrnutie

[table width =“100%“ style =““ responsive =“false“]
[table_head]
[th_column]Položka[/th_column]
[th_column]Pôvodné podmienky[/th_column]
[th_column]Vyjednané podmienky[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]Požadovaná suma[/row_column]
[row_column]417,86 €[/row_column]
[row_column]143,76 €[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Zaplatenie[/row_column]
[row_column]vcelku[/row_column]
[row_column]splátky po 7,30 €[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]

Rozhodnutie na stiahnutie