Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky zastavil odvolacie konanie

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Krajský súd v septembri 2015 potvrdil rozhodnutie v prospech nášho klienta. Toto rozhodnutie vydal Okresný úrad, ktorý zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa domáhal jeho zrušenia. Následne však toto odvolanie v celom rozsahu vzal späť a žiadal konanie zastaviť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto v právnej veci proti Okresnému úradu za účasti nášho klienta zastavil odvolacie konanie.

 

Rozhodnutie na stiahnutie