Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Krajský súd potvrdil Uznesenie v prospech nášho klienta

Posted v sekci: Aktuality, Skúsenosti klientov - referencie.

Jeden z našich klientov v roku 2008 uzatvoril zmluvu, v zmysle ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 8.298,48 eur. Súčasťou tejto zmluvy bola taktiež Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže sa náš klient po určitom čase dostal do finančných problémov a prestal si svoj dlh splácať, poskytovateľ úveru predložil túto dohodu jeho zamestnávateľovi, ktorý mu následne v júni a júli 2015 realizoval zrážky zo mzdy.

            Klient s našou pomocou na celú túto situáciu reagoval podaním návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa dožadoval aby súd prikázal jeho zamestnávateľovi povinnosť zdržať sa zrážok zo mzdy. Vo svojom návrhu poukázal na to, že takéto konanie považuje za rozporné s dobrými mravmi, objasnil svoju životnú situáciu a to že má aj ďalších veriteľov ktorým sa snaží dlhy splácať. Preukázal taktiež svoj príjem a prehľad výdavkov. Nakoniec zdôraznil, že vzhľadom na fakt že musí hradiť všetky bežné a základné výdavky na život svojej rodiny, zrážky zo mzdy ho dostávajú do devastačnej životnej situácie.
Súd prvého stupňa celú vec právne posúdil a dospel k záveru, že návrh nášho klienta na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný a stotožnil sa so skutkovými a právnymi dôvodmi ktoré klient uviedol. Dohodu o zrážkach zo mzdy a dohodu o rozhodcovskej doložke uznal za neplatné zmluvné podmienky a uznesením uložil povinnosť zamestnávateľovi nášho klienta zdržať sa zrážok z jeho mzdy.
Proti tomuto uzneseniu súdu podal poskytovateľ úveru na krajský súd v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Krajský súd ako odvolací preskúmal napadnuté uznesenie a po oboznámení sa s obsahom spisu dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné, v dôsledku čoho sú splnené podmienky na potvrdenie uznesenia prvostupňového súdu, preto toto Uznesenie potvrdil.

 

Potvrdenie krajským súdom

 

Prvá Oddlžovacia s.r.o.

Váš oddlžovací partner