Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Krajský súd potvrdil uznesenie Okresného súdu, ktorým bolo rozhodnuté v prospech nášho klienta

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Okresný súd zamietol žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v exekučnej veci o vymoženie 250 eur proti nášmu klientovi. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený v zákonnej lehote odvolanie, ktorým žiadal o zrušenie predmetného uznesenia. Krajský súd následne preskúmal uznesenie spolu s exekučným titulom, ktorým je rozhodcovský rozsudok a bez nariadenia odvolacieho pojednávania dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné. Po preskúmaní všetkých listinných dôkazov uznal, že Okresný súd postupoval a rozhodol správne keď zamietol žiadosť súdneho exekútora.

Žiadosť bola zamietnutá z toho dôvodu, že exekučným titulom je rozhodcovský rozsudok vydaný na základe rozhodcovskej zmluvy, ktorá je neprijateľnou podmienkou a takýto rozsudok nie je spôsobilým exekučným titulom a nemôže byť podkladom na vykonanie exekúcie.

 

Rozhodnutie na stiahnutie