Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Krajský súd potvrdil uznesenie, ktorým bolo zastavené vykonávanie zrážok zo mzdy nášho klienta

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Jeden z našich klientov uzatvoril v apríli 2011 zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže tento klient sa dostal po určitom čase splácania do finančných problémov a nebol schopný splácať predmetný úver, jeho zamestnávateľ na základe žiadosti poskytovateľa úveru pristúpil k zrážkam zo mzdy. Vzhľadom na to, že vykonávanie zrážok zo mzdy spôsobilo nášmu klientovi výrazné obmedzenie disponovať so svojim príjmom, podal na Okresný súd žalobu o určenie neplatnosti neprijateľných zmluvných podmienok zmluvy o úvere a súčasne žiadal o vydanie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal zastavenia vykonávania zrážok z jeho mzdy. Okresný súd po preskúmaní časti žaloby dospel k záveru, že zákonné podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia boli splnené a do právoplatného skončenia sporu vo veci samej je potrebné zamedziť vykonávaniu zrážok.

Proti uzneseniu ktorým bolo zastavené vykonávanie zrážok zo mzdy podal poskytovateľ úveru odvolanie. Krajský súd celú vec preskúmal a stotožnil sa s názorom súdu prvého stupňa, že je potrebné aby zamestnávateľ nášho klienta do rozhodnutia vo veci samej nevykonával zrážky z jeho mzdy, preto Uznesenie Okresného súdu ako vecne správne potvrdil.

 

Rozhodnutie na stiahnutie