Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v prospech nášho klienta

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril v septembri zmluvu o úvere, súčasťou ktorej bola dohoda o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na to, že sa po určitom čase dostal do zlej finančnej situácie a nebol schopný splácať svoj úver, poskytovateľ úveru na základe dohody o zrážkach zo mzdy požiadal klientovho zamestnávateľa o vykonávanie zrážok z jeho mzdy. Keďže vykonávaním zrážok stratil klient právo disponovať so svojim príjmom ako vlastným majetkom, podal na Okresný súd žalobu, ktorou žiadal o zastavenie vykonávania zrážok zo mzdy. Okresný súd celú vec preskúmal a uznal, že náš klient dostatočne osvedčil potrebu nariadenia predbežného opatrenia, a preto uložil zamestnávateľovi nášho klienta povinnosť zdržať sa zrážok z jeho mzdy v prospech spoločnosti, ktorá mu poskytla úver.

Proti tomuto Uzneseniu podal žalovaný odvolanie, ktorým žiadal zamietnuť klientov návrh. Krajský súd preskúmal celú vec bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru že odvolanie je nedôvodné, a preto potvrdil Uznesenie Okresného súdu.

Rozhodnutie na stiahnutie