Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Klientovi sme pomohli zastaviť zrážky zo mzdy v prospech Tatra banky, a.s.

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Medzi naším Klientom a Tatra bankou, a.s. bola uzavretá zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru s poistením pre fyzické osoby, v rovnaký deň bola na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej z úverovej zmluvy uzavretá Dohoda o zrážkach zo mzdy. Keďže zo strany klienta bola porušená platobná disciplína, Tatra Banka, a.s. na základe žiadosti o vykonávanie zrážok zo mzdy  požiadala zamestnávateľa nášho klienta Tesco Stores SR, a. s. o realizáciu dohody o zrážkach zo mzdy.

Klientovi sme pripravili žalobu, v rámci ktorej sme žiadali zastavenie zrážok zo mzdy, pretože Dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná. Okresný súd Dunajská Streda  sa stotožnil s našimi argumentmi a Uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým Tatra Banke, a.s uložil povinnosť zdržať sa akéhokoľvek uplatnenia Dohody o zrážkach zo mzdy a zamestnávateľovi klienta uložil povinnosť zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy. Klientovi tak vďaka našej pomoci už Tatra banka, a.s. nebude vykonávať zrážky zo mzdy.

Rozhodnutie na stiahnutie

 

Volajte infolinku 0800 221 331 alebo vyplňte online žiadosť. Poskytneme Vám zadarmo cenné rady a ponúkneme ďalšiu právnu a odbornú pomoc.