Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Klient, ktorému pribudlo v peňaženke o 350 Eur viac

v sekcii: Aktuality.

Žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na úhradu žalovanej istiny s príslušenstvom. Uviedol, že uzatvoril dňa 23.4.2015 so žalovaným Zmluvu o spotrebiteľskom úvere revolvingového typu (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej mu poskytol úver vo výške 570,00 €. Poskytnutý úver sa žalovaný zaviazal splatiť spolu s úrokom v 36 mesačných splátkach po 20,17 €, v termínoch splatnosti podľa splátkového kalendára, ktorý bol dohodnutý v Zmluve.

Celková suma dlhu žalovaného voči žalobcovi predstavuje súčet neuhradených splátok, ktoré boli zosplatnené na základe uvedených skutočností a predstavuje sumu 307,56 €. Okresný súd Poprad žalobu zamietol, a vďaka spolupracujúcemu advokátovi sme klientovi ušetrili sumu približne 350 Eur.

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.