Volajte na bezplatnú linku
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

Pomáhame zadlženým ľuďom získať späť stratenú slobodu

bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Finančná gramotnosť na Slovensku

v sekcii: praktické informácie.

Tempo zadlžovania Slovákov patrí k najrýchlejším v Európe. Spolu so zadlženosťou sa úmerne zvyšuje aj počet exekúcií a osobných bankrotov. Jedným z hlavných dôvodov je nedostatočná finančná gramotnosť a taktiež atraktívne, no zároveň väčšinou klamlivé ponuky spoločností. Často krát sa stáva, že práve vďaka „lákavej“ pôžičke sa človek dostane do veľkých problémov. Bežný človek len ťažko rozpozná riziká, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatvorených s bankami, nebankovými inštitúciami či poisťovňami. V dnešnej dobe využíva finančné produkty a služby už takmer každý. Máme bankové účty, rôzne druhy platobných kariet, financie sú každodennou súčasťou nášho života. Aj napriek tomu je pre mnohých ťažké zorientovať sa vo všetkých zmluvných podmienkach. Spracovali sme pre Vás slovník základných pojmov finančnej gramotnosti, ktorý Vám budeme prinášať každý týždeň. Veríme, že tieto informácie budú pre Vás užitočné a nápomocné. Dnes Vám prinášame prvú časť a predstavíme si nasledujúce pojmy:

  1. Banka – je finančná inštitúcia, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Okrem toho vykonáva ďalšie činnosti. Na výkon všetkých týchto činností má Národnou bankou Slovenska udelené bankové povolenie.
  2. Bankový prevod – je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o formu bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu osoby oprávnenej nakladať s účtom. Osoba oprávnená nakladať s účtom môže vykonať bankový prevod prevodným príkazom na úhradu alebo inkaso, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Poznáme rôzne druhy príkazov, jednorázový, hromadný, inkaso alebo trvalý príkaz na úhradu.
  3. Dlh – je povinnosť dlžníka niečo plniť veriteľovi, druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu. Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť a veriteľ je oprávnený o od neho požadovať.
  4. Dlžník – z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.
  5. Veriteľ – je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi – dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

Na budúci týždeň Vám prinesiem druhú časť základov finančnej gramotnosti a predstavíme si ďalších päť pojmov z tejto terminológie. Tešíte sa? Pretože my áno!

    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobných údajov.* Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU.