Ste zadlžený a neviete si rady? Dohodnite si schôdzku
Alebo nám zavolajte
bezplatná linka 0800 221 331
po - pia 9:00 - 17:00
Prihlásenie do IS pre klientov
 

Bezúročný úver vďaka zrušenia rozhodcovského rozsudku

Posted v sekci: Skúsenosti klientov - referencie.

Náš klient uzatvoril s obchodnou spoločnosťou v apríli 2012 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 2.700 eur, a to za poplatok 2.030 eur. Keďže si svoje povinnosti zo zmluvy riadne neplnil, jeho dlh sa stal v zmysle všeobecných podmienok poskytnutia úveru v nesplatenom zvyšku splatným a spoločnosť podala návrh na začatie rozhodcovského konania.

V októbri 2014 bol vydaný rozhodcovský rozsudok, ktorým rozhodcovský súd zaviazal nášho klienta zaplatiť spoločnosti sumu 1.749 eur s príslušenstvom. Náš klient, ako navrhovateľ podal v decembri 2014 na Okresný súd Návrh na začatie konania, ktorým sa domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku. Svoj návrh odôvodnil tým, že podľa neho trpí tento rozhodcovský rozsudok vadou absencie právomoci rozhodcovského súdu z dôvodu, že rozhodcovská doložka je podľa ustanovenia občianskeho zákonníka neplatná. Ďalej poukázal na úverovú zmluvu, ktorá neobsahuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, a preto je úverový vzťah nevyhnutné považovať za bezúročný a bez poplatku.

Pojednávanie, na ktoré sa dostavil len navrhovateľ, čiže náš klient sa uskutočnilo v máji 2015. Súd v tomto konaní vykonal dokazovanie oboznámením sa so všetkými listinnými dôkazmi. Podľa názoru súdu je návrh navrhovateľa dôvodný, preto návrhu nášho klienta v celom rozsahu vyhovel.

 

Rozhodnutie na stiahnutie