Z povinnosti zaplatiť plnú výšku istiny, nakoniec pani Mária dostala možnosť mesačných splátok

Žalobou podanou ako návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.12.2017 sa žalobca v tomto prípade UNICREDIT Bank a.s., prostredníctvom advokáta domáhal, aby súd uložil žalovanému v tomto prípade našej klientke pani Márií povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 11 009,90,- Eur s príslušenstvom. Titulom nesplnenia svojho záväzku dlžníka, vyplývajúceho zo… Read more »

Naša klientka pani Anna a ušetrený rodinný rozpočet

Žalobca v tomto prípade BENCONT Collection, a.s. sa žalobným návrhom domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému v tomto prípade pani Anne povinnosť zdržať sa použitia zmluvného ustanovenia o dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v zmluve o úvere „lepšia splátka“. Žalobca návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil tým, že na základe Zmluvy… Read more »

Pán Daniel vďaka súdu bude musieť zaplatiť o 22% menej než mal a s priaznivými podmienkami

Obchodná spoločnosť KRUK ČR a SR sa domáhala od nášho klienta pána Daniela na súde zaplatenia dlžnej sumy vo výške 4.587,74 s príslušenstvom. Na základe argumentov nášho spolupracujúceho advokáta súd určil, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov a zaviazal klientku na úhradu dlžnej sumy vo výške 3.592,57 eura, pričom jej umožnil uhrádzať dlžnú sumu v mesačných splátkach po 50… Read more »

Pán Michal a jeho ušetrených 3 365 Eur z dlžnej sumy 3 488 Eur

Prima banka, a.s. sa voči nášmu klientovi pánovi Michalovi domáhala dlžnej sumy 3 488,04 Eur s príslušenstvom. Na základe pomoci nášho spolupracujúceho advokáta, Okresný súd Prešov uložil žalovanému povinnosť  zaplatiť iba 122,97 Eur, keďže vyhodnotil zmluvu o úvere ako bezúročnú a bez poplatkov.  Proti tomuto rozhodnutiu podala Prima banka odvolanie, vďaka vyjadreniu nášho spolupracujúceho advokáta, Krajský súd Prešov potvrdil… Read more »

Dlžná suma znížená o viac ako 400 Eur? Aj také sú prípady našich klientov

Obchodná spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. sa na Okresnom súde domáhala od našej klientky pani Marcely zaplatenia dlžnej sumy vo výške 1.275,84 Eur s príslušenstvom. Prostredníctvom spolupracujúceho advokáta sme klientke zabezpečili pomoc a na základe podaní advokáta, súd vyhodnotil zmluvu o úvere za bezúročnú a bez poplatkov a klientka je povinná uhradiť iba 414,55 Eur. Klientke sme tak ušetrili 861,84… Read more »

Pán Filip a ušetrených 288 Eur mesačne z jeho rodinného rozpočtu

Medzi klientom pánom Filipom a právnym predchodcom Collectors s. r. o. – Poštová banka, a.s.  došlo dňa 23.02.2015 k uzavretiu zmluvy o produkt „lepšia splátka“ (ďalej len „zmluva o úvere“), na základe ktorej bol klientovi poskytnutý úver vo výške 15 000 Eur, ktorý sa klient zaviazal splácať v pravidelných 108 mesačných splátkach s výškou mesačnej splátky… Read more »

Komplikovaný súdny spor o zrážky zo mzdy pani Veroniky

Žalobca, v tomto prípade spoločnosť Bencont Collection, sa žalobným návrhom zo dňa 24. 8. 2020 domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému, tomto prípade našej klientke pani Veronike povinnosť zdržať sa použitia zmluvného ustanovenia o dohode o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uvedeného v článku 3. bod 3.9 Zmluvy o úvere lepšia… Read more »

Bezdôvodné obohatenie vo výške 1700 Eur

Prostredníctvom spolupracujúceho advokáta bola podaná žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 1696,25 Eur. Okresný súd Zvolen žalobe vyhovel, ale proti tomu rozsudku podala spoločnosť Pohotovosť odvolanie, o ktorom rozhodoval Krajský súd Banská Bystrica, ktorý potvrdil pre klienta vydanie BO vo výške 1696,25 Eur. Náš spolupracujúci advokát podal proti spoločnosti Pohotovosť návrh na vykonanie exekúcie a exekútor v exekučnom… Read more »

Pani Ľudmila a jej ukončený súdny spor po 3 rokoch

Spoločnosť Pohotovosť vymáhala pohľadávku od našej klientky pani Ľudmily. Náš spolupracujúci advokát jej vypracoval žalobu a v súdnom konaní po takmer 3 rokoch sa advokátovi pre klientku podarilo vymôcť bezdôvodné obohatenie vo výške 1090 eur. Našej klientke pani Ľudmile, sme takto za pomoci nášho spolupracujúceho advokáta pomohli vrátiť späť jej 1090 Eur, ktoré preplatila spoločnosti Pohotovosť na… Read more »