Vrátené bezdôvodné obohatenie

Spoločnosť Pohotovosť vymáhala pohľadávku od našej klientky, spolupracujúci advokát jej pomohol vypracovať žalobu a v súdnom konaní po takmer 3 rokoch sa advokátovi pre našu klientku podarilo vymôcť bezdôvodné obohatenie vo výške 1090 eur.