Ušetrených viac ako 2000 Eur

Voči klientovi podala spoločnosť HOME Credit Slovakia a.s. žalobu o zaplatenie 2 243,64 Eur. Zo strany spolupracujúceho advokáta boli vypracované podania, na základe ktorých súd žalobu zamietol. Klientovi sme so spolupracujúcim advokátom pomohli ušetrili 2 243,64 Eur.