Manželia s vyhratým súdnym sporom o viac ako 7000 Eur

Veriteľ podal na našich klientov žalobu, v rámci ktorej sa domáhal dlžnej sumy vo výške 7 318,03 Eur s príslušenstvom. Klientovi sme sprostredkovali právne zastúpenie prostredníctvom spolupracujúceho advokáta, ktorý po prevzatí právneho zastúpenia zaslal na súd vyjadrenie k žalobe, po ktorom veriteľ zobral žalobu späť a konanie zastavil. Klientom, v tomto prípade manželom Marcelovi a Veronike sme ušetrili 7 318,03 Eur.   Pomohli… Read more »

Spolupracujúci advokát ušetril klientovi v rodinnom rozpočte sumu vo výške viac ako 200 Eur.

Veriteľ požiadal zamestnávateľa nášho klienta listom zo dňa 10.03.2020 o vykonávanie zrážok zo mzdy, klientovi sme odporučili spolupracujúceho advokáta, ktorý po prevzatí právneho zastúpenia podal na Okresný súd Žilina celkovo 4 návrhy na zastavenie zrážok zo mzdy. Okresný súd Žilina zastavil celkovo 4 zrážky zo mzdy, posledné Uznesenie o zastavení zrážok zo mzdy bolo z 29.04.2020. Spolupracujúci advokát ušetril… Read more »